Recent Posts

  • Учешће наших истраживача на конференцији у Нишу

    Учешће наших истраживача на конференцији у Нишу

  • Трећи састанак истраживачког тима пројекта IS-MIGaIN

    Трећи састанак истраживачког тима пројекта IS-MIGaIN

IS-MIGaIN ПРОЈЕКАТ

IS-MIGaIN ПРОЈЕКАТ

О пројекту IS-MIGaIN.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Научно-истраживачке организације (НИО) учеснице на пројекту и њихови акроними.
ИСТРАЖИВАЧИ IS-MIGaIN

ИСТРАЖИВАЧИ IS-MIGaIN

Истраживачи ангажовани на IS-MIGaIN пројекту.

ПЛАН IS-MIGaIN ПРОЈЕКТА ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, БЕОГРАД

3. април 2023

Почетак IS-MIGaIN пројекта!

Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике (Акроним: IS-MIGaIN) званично почиње !

16. март 2023

Свечано потписивање уговора о финансирању пројекта IS-MIGaIN

Руководилац пројектадр Весна Лукић, научна саветница Центра за демографска истраживања Института друштвених наука,присуствовала је свечаном потписивању уговора о финансирању пројекта.

7. април 2023

Први састанак истраживачког тима пројекта IS-MIGaIN

У Институту друштвених наука је 7. априла 2023. године одржан први састанак истраживача укључених у пројекат “Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике“ (IS-MIGaIN).

1. јун 2023

Други састанак истраживача укључених у пројекат IS-MIGaIN

У Институту друштвених наука је 1. јуна 2023. године одржан други састанак истраживача укључених у пројекат IS-MIGaIN. На састанку су разматрани концептуални и контекстуални оквир истраживања, као и израда водича за истраживање путем фокус група.

1. јун 2023

Потребни испитаници за истраживање о академској мобилности

ИДН позива студенте, колегинице и колеге који су се школовали у иностранству или се тренутно налазе на школовању изван земље, као и студенте, колегинице и колеге који су страни држављани, а налазе се на школовању у Србији или су завршили студије на факултетима у Србији да се пријаве за научни разговор који ће се реализовати у оквиру истраживања посвећеног академској мобилности.

23. јун 2023

Прва фаза истраживања

Прва фаза истраживања у оквиру пројекта IS-MIGaIN спроведена је у Београду и Новом Саду 23.06. и у Београду 27.06.

18. септембаr 2023

Трећи састанак истраживачког тима пројекта IS-MIGaIN

У просторијама Филозофског факултета у Новом Саду (Одсек за социологију) 18. септембра 2023. године је одржан трећи састанак истраживача укључених у пројекат.

6., 7. октобар 2023

Учешће наших истраживача на конференцији у Нишу

Чланови IS-MIGaIN истраживачког тима, др Снежана Стојшин и др Владан Видицки, учествовали су на међународној научној конференцији "Регионални развој, идентитети и демократска интеграција", одржаној 6. и 7. октобра 2023. на Филозофском факултету Универзитета у Нишу.

20. новембар 2023

Др Нена Васојевић представила је наш пројекат

Др Нена Васојевић представила је наш пројекат, у оквиру сесије Шта нуде друштвене науке јавним политикама, на скупу „Друштвене науке и јавне политике – трансфер знања од науке до ‘добре управе'“, одржаном у Институту друштвених наука 20.11.2023. године.

4. децембар 2023.

Др Весна Лукић (руководилац пројекта) и др Нена Васојевић представиле су наш пројекат

На 13. трибини Вукове задужбине одржаној у понедељак, 4. децембра 2023. у свечаној сали Вукове задужбине наш пројекат су представиле научна саветница др Весна Лукић (руководилац пројекта) и научна сарадница др Нена Васојевић са Института друштвених наука у Београду. Присутне је у име Вукове задужбине поздравио Славко Вејиновић, управник послова.

Завршена је прва пројектна година.

Будуће објаве о IS-MIGaIN пројекту у 2023. години су обустављене.

Молимо погледајте план за 2024. годину.

12. фебруар 2024.

Објављени су делимични резултати пројекта

У склопу броја 4. часописа Социолошки преглед из 2023. године објављен је тематски блок “Међународне миграције и мобилност студената: научене лекције и могућности унапређења”, који је уредила наша сарадница др Јелена Деспић. У овом тематском блоку објављени су следећи  радови, као резултат IS-MIGaIN пројекта.

29. фебруар 2024.

Представљање пројекта (Akronim: IS-MIGaIN) оквиру осмог Демографисања

У оквиру осмог Демографисања, одржаног 29.02. представљен је пројекат Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике (Akronim: IS-MIGaIN), финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру позива ИДЕНТИТЕТИ.

19. март 2024.

Одржана радионица Међународна академска мобилност из студентске перспективе

Одржана радионица Међународна академска мобилност из студентске перспективе: могућности и изазови (да креатори политика боље разумеју изазове и могућности студирања у иностранству), у оквиру пројекта IS-MIGaIN

19. и 20. април 2024.

Чланови нашег пројектног тима учествовали су на међународној конференцији о демографским променама у постјугословенским земљама

Чланице IS-MIGaIN пројектног тима Весна Лукић и Милица Весковић Анђелковић, у склопу сесије о популационој динамици, представиле су радове који су пројектни резултати.

4. и 5. maj 2024.

Учешће наших истраживача на конференцији у Кракову, у Пољској

др Јасна Петрић, учествовала је на међународној научној конференцији "1739th International Conference on Education and Social Science (ICESS)"

30. и 31. мај 2024

Учешће наших истраживача на конференцији у Порту, у Португалији

др Весна Лукић, учествовала је на међународној научној конференцији EUROGEO 2024 Conference: “Compromised Geography: Spreading a New World”

2. до 5. јула 2024.

Учешће наших истраживача на конференцији у Лисабону, у Португалији

др Јелена Предојевић Деспић, учествовала је на међународној научној конференцији IMISCOE годишња научна конференција под насловом - Migration as a Social Construction: A Reflexive Turn

Биће објављивано.

Будуће објаве о IS-MIGaIN пројекту у 2024. години биће додате благовремено...

Молимо периодично проверите план.

Биће објављивано.

Нема заказаних догађаја за сада...

Молимо проверите поново касније...

1. април 2023

IS-MIGaIN пројекат се завршава.

Планирани датум завршетка пројекта.

ПОКРОВИТЕЉИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЧЕСНИЦЕ

Фонд за науку Републике Србије
Институт друштвених наука (ИДН)
Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет (ФФУНС)
Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС)
Универзитет у Београду – Филозофски факултет (УБФЗФ)

Подршка пријављенима за учествовање у истраживању

др Нена Васојевић - научна сарадница
Институт друштвених наука
Краљице Наталије 45
11000 Београд, Србија
nvasojevic@idn.org.rs
 

Особа за званичну коресподенцију

др Весна Лукић - научна саветница, руководилац пројекта
Институт друштвених наука
Краљице Наталије 45
11000 Београд, Србија
vlukic@idn.org.rs